Karta doboru pompy jednostopniowej odśrodkowej typu FZ

Jakie napięcie? 230 V
400 V
Miejsce instalacji pompy
Rodzaj pompy


Pompa zatapialna
Pompa zatapialna na podstawiePompa z wewnętrznym układem chłodzenia IP68 z możliwością pracy niezatapialnej

Pompa wentylatorowa
Pompa wentylatorowa do rurociągu


Stopa sprzęgająca Hydro-Vacuum S.A.? Adapter do istniejącego sprzęgu innego producenta?

Stopa sprzęgająca


Adapter do istniejącego sprzęgu
Jakie medium będzie pompowała pompa? ścieki sanitarne
woda czysta
woda rzeczna

ścieki przemysłowe
     ph
     gęstość [kg/m3]
     temperatura [oC]
Częstotliwość pracy 50 [Hz]
60 [Hz]
Sposób instalacji Pionowo
Poziomo
Parametry pracy pompy Q = [m3/h]
H = [m]

Jeżeli nie znamy Q i H to proszę o podanie:

Maksymalny dopływ ścieków [m3/h]
Rzędna dna pompowni [m]
Rzędna w najwyższym punkcie na trasie do odbiornika [m]
Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika [m]
Długość przewodu tłocznego [m]
Średnica przewodu tłocznego [mm]
Rodzaj materiału przewodu tłocznego
Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie rurociągu tłocznego
Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków
Uwagi

Firma  
Imię  
Nazwisko  
Adres  
Kod (nn-nnn)  
Miejscowość  
Tel  
Email  

  • Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję jej treść.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym danych osobowych moich pracowników, przedstawicieli) przez Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8 (dalej HV) w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez HV. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej HV.
  • Rozumiem, że klikając przycisk "Prześlij zapytanie" wyrażam zgodę, aby zbierane były (np. za pośrednictwem plików cookie) dane na temat mojego zachowania, zainteresowania i intencji zakupowych w sieci, w celu dopasowywania dla mnie ofert i kampanii reklamowych (co oznacza, że dane takie będą profilowanie w rozumieniu art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Rozumiem, że wyrażenie zgody umożliwi przedstawienie mi oferty dopasowanej do moich potrzeb i zgodnej z moimi zainteresowaniami.