Karta doboru pompy jednostopniowej odśrodkowej typu FZ

Jakie napięcie? 230 V
400 V
Miejsce instalacji pompy
Rodzaj pompy


Pompa zatapialna
Pompa zatapialna na podstawiePompa z wewnętrznym układem chłodzenia IP68 z możliwością pracy niezatapialnej

Pompa wentylatorowa
Pompa wentylatorowa do rurociągu


Stopa sprzęgająca Hydro-Vacuum S.A.? Adapter do istniejącego sprzęgu innego producenta?

Stopa sprzęgająca


Adapter do istniejącego sprzęgu
Jakie medium będzie pompowała pompa? ścieki sanitarne
woda czysta
woda rzeczna

ścieki przemysłowe
     ph
     gęstość [kg/m3]
     temperatura [oC]
Częstotliwość pracy 50 [Hz]
60 [Hz]
Sposób instalacji Pionowo
Poziomo
Parametry pracy pompy Q = [m3/h]
H = [m]

Jeżeli nie znamy Q i H to proszę o podanie:

Maksymalny dopływ ścieków [m3/h]
Rzędna dna pompowni [m]
Rzędna w najwyższym punkcie na trasie do odbiornika [m]
Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika [m]
Długość przewodu tłocznego [m]
Średnica przewodu tłocznego [mm]
Rodzaj materiału przewodu tłocznego
Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie rurociągu tłocznego
Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków
Uwagi

Firma  
Imię  
Nazwisko  
Adres  
Kod (nn-nnn)  
Miejscowość  
Tel  
Email